— (157)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشکده علوم انسانی پايان نامه تحصيلی(کارشناسی) موضوع: بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نيرومند…

— (156)

بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89…

— (155)

بررسي و مقايسه تاثير انواع مديريت آموزشي بر پيشبرد اهداف مدارس متوسطه از ديدگاه مديران شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90- مقدمه : انواع مدیریت راههای مشخص تصمیم گیری…

— (154)

بررسي و مقايسه عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي و ارائه راهكارهاي موثر در اين زمينه در شهر سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90-1389 مقدمه…

— (153)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع پروژه : بررسي و مقايسه فاكتورهاي مؤثر بر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور گيلان غرب…

— (152)

بررسی و مقایسه فاکتورهای موثر بر اثر بخشی روش های تدریس فعال در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان مرد و زن…

— (151)

جهت اخذ درجه کارشناسي در رشته علوم تربيتي موضوع: بررسی و مقایسه میزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان گیلان غرب در سال…

— (150)

مقدمه : امروزه بدون وجود یک نظام ارتباطی و اطلاعاتی گسترده و فعال هیچ تلاشی جهت تولید و پیشرفت جامعه به موفقیت نمی رسد . دولت برای هماهنگی نیروی انسانی…

— (149)

بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89…